آخرین پست ها

  • در بخش های مختلفی از بیمارستان، درمانگاه و کلینیک ها از انواع پایه سرم استفاده می شود. پایه سرم ها به صورت سقفی، دیواری، زمینی بوده و در بخش های مختلف با توجه به نیاز بیماران و پرسنل قرار میگیرند.
    انواع پایه سرم بیمارستانی
  • در بیمارستان ها و مراکز درمانی، موارد متعددی وجود دارد که می بایست یک سیال به صورت دقیق و با حجم و فشار مشخصی وارد خون بیمار شود. بدین منظور پمپ های تزریق سرنگ و پمپ های تزریق سرم استفاده می شوند.
    عملکرد پمپ سرنگ و سرم چگونه است؟
  • شدت در‌رفتگی مادرزادی لگن در ناحیه مفصل ران در افراد مختلف متفاوت است. در بعضی کودکان سر استخوان ران در بدو تولد کاملا خارج از حفره استابولوم است که به آن دررفتگی مادرزادی سر استخوان ران می گویند
    اختلال مادرزادی استخوان لگن