چارت پرونده بیمار (جلد پرونده)

کد: 1120

وضعیت: موجود

تماس بگیرید


لطفا برای سفارش این محصول در واتساپ به شماره ۰۹۱۰۷۲۱۵۹۸۰ پیام دهید

چارت پرونده بیمار (جلد پرونده)
چارت پرونده بیمار (جلد پرونده) چارت پرونده بیمار (جلد پرونده) چارت پرونده بیمار (جلد پرونده) چارت پرونده بیمار (جلد پرونده) چارت پرونده بیمار (جلد پرونده) چارت پرونده بیمار (جلد پرونده)

نقد و بررسی چارت پرونده (جلد پرونده)

پوشه ای است که کلیه سوابق و مجموعه ای از مدارک بیمار اعم از: اطلاعات شخصی، برگه های معاینات پزشکی، نتایج آزمایشات، داروهای مصرفی و شرح پروسه درمان بیمار از زمان مراجعه به مرکز درمانی تا هنگام ترخیص وی در آن نگهداری می گردد.

چارت پرونده بیمار به دو دسته تقسیم می گردد:

  1. چارت تک برگی

عبارت است از صفحه ای (آلومینیومی، ABS، فیبری و...) که علائم حیاتی و دستورات روزانه پزشکی بر روی آن الصاق گشته و به محل مخصوصی از تخت بیمار متصل می گردد تا در زمان های مختلف مورد بازبینی قرار گیرد.

  1. چارت دو برگی

عبارت است از مجموعه سوابق بیمار که در محل ایستگاه پرستاری نگهداری می گردد.

چارت های پرونده اعم از یک و یا دو برگی فارغ از ساختار و شکل آنها از جنس (آلومینیوم و یا ABS) ساخته می شوند.

چارت های آلومینیومی دو برگی ساده در ضخامت های (5/1 – 25/1 – 1 – 8/0) میلیمتر و چارت های آلومینیومی رنگی در ضخامت یک میلیمتر تهیه می گردد.

چارت های دو برگی ABS اعم از ایرانی و وارداتی غالبا به صورت رنگی و به ضخامت 2 میلیمتر تولید می گردد.

 

چارت پرونده (جلد پرونده) دو برگی آلومینیومی ساده

چارت پرونده (جلد پرونده) دو برگی آلومینیومی ساده

چارت پرونده (جلد پرونده) دو برگی آلومینیومی رنگی

چارت پرونده (جلد پرونده) دو برگی آلومینیومی رنگی

چارت پرونده (جلد پرونده) دو برگی ABS

چارت پرونده (جلد پرونده) دو برگی ABS

چارت پرونده (جلد پرونده) دو برگی ABS وارداتی

چارت پرونده (جلد پرونده) دو برگی ABS وارداتی